Stahuji aplikaci

Reminders.cz

Stahuji aplikaci

Reminders.cz
Logo Reminders Upomínkový systém pro Vaše pohledávky
Přihlášení klientaRegistrovat se

Jak to funguje

Naše vize projektu Reminders s.r.o.

 

Doběratel, dlužník našeho klientaDodavatel, náš klientBudeme za vás systematicky a důsledně upomínat a urgovat firmy, které v řádném termínu nehradí vaše faktury.
Díky pečlivé důslednosti, postupnému stupňování nátlaku a naší neodbytnosti má náš upomínkový servis velmi vysokou účinnost.

Jednoduchý postup:

Klient se jednoduše zaregistruje do systému Reminders prostřednictvím této webové stránky. Po autorizaci ze strany Reminders s.r.o. získá plný přístup ke všem službám.

Při vystavení faktury zákazníkovi klient tuto fakturu označí samolepkou „Splatnost faktury je monitorována společností REMINDERS s.r.o.“. Následně je tato faktura zadána do systému jako (zatím budoucí) pohledávka.

Dodávka zboží s fakturou
Při zadávání pohledávky si klient může zvolit, jakým způsobem, jak často a kdy přesně má být pohledávka upomínána. Pokud si klient do časové osy zařadí připomínací e-mail či SMS do data splatnosti, budou odeslány v nastavený den před dnem splatnosti. V den splatnosti, je odeslán dlužníkovi e-mail a současně SMS s informací o této skutečnosti.

Před realizací první naplánované upomínky je dlužníkovi odeslán informační e-mail, že byl zařazen do našeho systému.

čekání na zaplacení faktury

Až potud je vše zdarmazasílání upomínek

a nejsou účtovány ze strany Reminders s.r.o. žádné poplatky.
První poplatek je naúčtován až v den následující po dni splatnosti za předpokladu, že do té doby klient neoznačí pohledávku jako uhrazenou. Poté následuje odbavení jednotlivých naplánovaných událostí (urgencí) podle časové osy. Každá z jednotlivých událostí je již zpoplatněna dle příslušného ceníku. Celý proces upomínání pohledávky je ukončen označením pohledávky za uhrazenou, nebo splněním všech naplánovaných událostí.

Faktury je možno zadávat jednotlivě, nebo jako souhrn pomocí tabulky třeba z Microsoft Excel. U každé pohledávky se nastaví časový harmonogram. Samozřejmě si klient může vytvořit vlastní šablonu, podle které budou upomínány všechny jeho pohledávky, tím je zjednodušeno zadávání nových faktur.

Jsme schopni se přizpůsobit požadavkům klienta na automatizovaný způsob zadávání nových faktur třeba přímo z jeho účetního systému.

K dispozici jsou tyto upomínací metody

  • SMS
  • e-mail
  • písemná upomínka
  • písemná upomínka s doručenkou
  • telefonát našeho callcentra
Proč právě s námi ?Výhody spolupráce

Zaplatil pozdě

Dlužník nakonec zaplatí

jde potom jen o to, aby zaplatil co nejdříve a s minimem vynaloženého úsilí a prostředků ze strany našeho klienta.