Stahuji aplikaci

Reminders.cz

Stahuji aplikaci

Reminders.cz
Logo Reminders Upomínkový systém pro Vaše pohledávky
Přihlášení klientaRegistrovat se

Statistika

Několik základních údajů ze statistik, které by měl vědět každý věřitel

Odhaduje se, že existující pohledávky jen v obchodních vztazích se v České republice počítají v miliardách Kč.

Vycházejme ze základního faktu, že faktury se nikomu platit nechce. Vždyť zboží či služby už byly odebrány a dodavatel si klidně může počkat. Tak takhle bohužel uvažuje nemalá část podnikatelů a společností. Pravda, jsou mezi nimi i tací (a doufejme, že jich je většina), kteří by zaplatili, ale prostě na to nemají. Druhá, neméně početná skupina uvažuje tak, že by ráda zaplatila včas, ale nemůže. Obchoduje totiž s první skupinou. Tedy s těmi, co mají na placení dost času. Případně obchoduje s podnikateli a společnostmi, kteří jsou na tom úplně stejně jako oni a čekají na peníze od svých neplatících zákazníků. Tím se dostáváme do kolotoče zvaného druhotná platební neschopnost a nedobrovolně se stáváme věřiteli. Pak existuje ještě třetí skupina a to jsou ti, co vždy platí včas. Mají dostatek prostředků k tomu, aby za každých okolností plnili své závazky podle stanovených dohod. Ale proč oni mohou a mají na to?

Jeden ze základních důvodů je ten, že efektivně předchází vzniku nedobytných pohledávek. Dokázali eliminovat neplatící zákazníky, případně využít všech prostředků k tomu, aby své peníze dostali včas. Stávají se tak společnostmi, se kterými všichni rádi obchodují. Velmi nízká míra rizika pro jejich dodavatele se stává důkazem solidnosti a může být zdrojem dalšího profitu společnosti.

Odhaduje se, že existující pohledávky jen v obchodních vztazích se v České republice počítají v miliardách Kč. S problematickými pohledávkami se v obchodních vztazích potýkají jak drobní podnikatelé a živnostníci, tak velké obchodní společnosti a dokonce i nadnárodní společnosti a peněžní ústavy.

Podle statistických údajů agentury ČEKIA byla v roce 2010 každá pátá společnost podnikající na území ČR ohrožena krachem. Podíl rizikových firem se špatným ratingem vzrostl z necelých 6% v roce 2006 na více než 20% v roce 2010! Zároveň výrazně klesl počet společností s nejlepším ratingem a to z 58,5% v roce 2006 na méně než 25% v roce 2010. Také výrazně vzrostl počet podnikatelských subjektů v insolvenci – z 4600 subjektů v roce 2008 na více než trojnásobek v roce 2010.

Dramatickým způsobem se také zhoršuje platební morálka. V rámci EU není situace u nás úplně nejhorší, průměrná doba platby v ČR je pouhých 19 dní po splatnosti... Polsko, Chorvatsko a další státy jsou na tom ještě mnohem hůře. Neplatičů přibývá a zlepšení situace v nejbližší době nelze očekávat. Je statisticky dokázáno, že čím kratší je doba pohledávky po splatnosti, tím je lépe vymahatelná.

Pokud začneme pohledávku vymáhat do 30 dnů po splatnosti, a to za použití všech dostupných prostředků, je úspěšnost zpravidla vyšší než 90%. Do 60 dnů už je to méně než 70% a pak už šance na úspěšnost rapidně klesají. Nejhorší je nedělat vůbec nic a jen čekat, až dlužník zaplatí, v tomto případě jsou šance opravdu malé...

Dalším zajímavým (a velmi zneklidňujícím) faktem je to, že s pozdní úhradou faktur se potýká více než polovina všech registrovaných společností a drobných živnostníků, a téměř jednu třetinu těchto subjektů neuhrazené pohledávky ohrožují na jejich existenci!

Jak předcházet problémům s neplatiči.Prevence

Okamžitý přehled o stavu všech Vašich pohledávek