Stahuji aplikaci

Reminders.cz

Stahuji aplikaci

Reminders.cz
Logo Reminders Upomínkový systém pro Vaše pohledávky
Přihlášení klientaRegistrovat se

Jak postupovat

Několik rad jak postupovat, když už máme pohledávky po splatnosti.

Jak postupovat při řešení problematické pohledávky

A co když prevence selhala či byla opomenuta a vznikne pohledávka neuhrazená v termínu splatnosti? Co s tím? I tady pro Vás máme pár rad:

 • V první řadě je třeba zdůraznit, že je třeba jednat rychle a hlavně důsledně. Jen tak máte šanci dostat své peníze v co nejkratším termínu.
 • Doporučujeme znovu aktuální kontrolu na www.justice.cz, zda firma není v insolvenčním řízení či v likvidaci. V takovém případě je nezbytné přihlásit svou pohledávku neprodleně k příslušným orgánům.
 • V každém případě je třeba se neustále připomínat jakoukoliv formou (telefon, email, dopis...) a tato forma upomínání by měla mít stupňující tendenci, co se týče tvrdosti a tlaku na dlužníka. Obzvláště důležitá je důslednost - pokud dlužníkovi pošlete upomínku, budete ho telefonicky kontaktovat a následně se na několik týdnů či měsíců odmlčíte, dlužník Vás jen stěží bude brát vážně.
 • Je dobré zaslat dlužníkovi doporučeně písemnou upomínku s vyčíslením nákladů na penále, úroky, podání žaloby, právní zastoupení, exekuci a další náklady. Jedná se o psychologický tah, který bývá mnohdy úspěšný. Doporučujeme, aby tento proces byl součástí některé z dalších upomínek, docílíme tím zvýšení tlaku na dlužníka.
 • Je dobré nechat dlužníka podepsat „uznání dluhu“, výrazně si tím pomůžete při případném soudním sporu a exekučním řízení. Je vhodné nechat podpis dlužníka úředně ověřit, výrazně se tak zvýší jeho věrohodnost v případném soudním sporu.
 • Ještě výhodnější postavení získá věřitel v případě uznání formou notářského nebo exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Uznání učiněné touto formou poskytuje věřiteli právní jistotu vysokého stupně, je přímým exekučním titulem. Věřiteli tak odpadá nutnost absolvování zdlouhavého nalézacího soudního řízení, v němž musí on prokazovat existenci a oprávněnost pohledávky. V případě nalézacího soudního řízení je totiž důkazní břemeno na straně věřitele, jakožto žalobce.
 • Pokuste se dodatečně zajistit svou pohledávku všemi prostředky, tzv. zajišťovacími instrumenty. Vyvíjejte na dlužníka soustavný nátlak a nechte ho podepsat (pokud možno i s úředním ověřením podpisu) směnku vlastní nebo ještě lépe směnku vlastní avalovanou fyzickou osobou (z té se pak stává ručitel). Pro jejich vytvoření můžete buď použít zdarma naše vzory (v sekci "Ke stažení") nebo se pro pomoc obrátit na právníky či advokáty.
 • Využijte zástavního práva, podzástavního práva či zadržovacího práva. V těchto případech ale jednoznačně doporučujeme vyhledat pomoc renomované právní či advokátní kanceláře.
  • Zástavní právo - jako jeden z druhů věcných práv k cizí věci slouží k zajištění pohledávky a jejího příslušenství pro případ, že dluh který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení ze zástavy
  • Podzástavní právo - vzniká zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc
  • Zadržovací právo - je to jednostranný právní úkon spočívající v právu toho, kdo je povinen vydat cizí movitou věc kterou má u sebe a může jí zadržet k zajištění své pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat
 • Pokud je s klientem dobré jednání, doporučujeme navrhnout dlužníkovi možnost splátkového kalendáře. Finanční prostředky tím sice získáte mnohem déle než potřebujete, ale opět se výrazně zvýší šance na to je získat vůbec. Jednoduchý splátkový kalendář je opět zdarma ke stažení na našich stránkách. Pokud bude situace složitější či budete chtít mít stoprocentní jistotu, doporučujeme konzultaci a vypracování takového dokumentu svěřit advokátní kanceláři. Předejdete tím zpochybnění ze strany dlužníka.
 • Mnohdy bývá i velmi účinná medializace dlužníka, byť v lokálním provedení. Informace o nesolventnosti dlužníka bude určitě zajímat jeho další obchodní partnery, zákazníky či sousedy. Tuto možnost z etických důvodů spíše nedoporučujeme, zmínit se o ní ale musíme.
 • Posledním naším doporučením (a zároveň jedním z nejdůležitějších)  je nevyčkávat příliš dlouho. Pokud se Vám nepodaří z dlužníka dostat peníze či alespoň podepsaný (a následně dodržený) splátkový kalendář do 60 dnů po splatnosti, není důvod déle otálet s předáním celého případu právní kanceláři a použít dalších prostředků po právu a dle platných zákonů ČR. Pokud takovou pohledávku nebudete řešit právě takovým způsobem, je velmi malá pravděpodobnost, že se vůbec ještě se svými penězi setkáte.
 • Můžete využít služeb naší partnerské advokátní kanceláře, která Vám nabídne svou pomocnou ruku za speciálně dohodnutých a velmi výhodných podmínek.

Nenarušení obchodního vztahu díky upomínání třetí osobou