Stahuji aplikaci

Reminders.cz

Stahuji aplikaci

Reminders.cz
Logo Reminders Upomínkový systém pro Vaše pohledávky
Přihlášení klientaRegistrovat se

Registrace nového klienta

Registrujte se a staňte se naším klientem.

Registrace

Systém nápovědy

Najeďte myší na libovolné políčko k doplnění. Po chvilce se Vám k němu ukáže konkrétní nápověda za předpokladu, že je nápověda nutná.

Proč po Vás chceme tolik údajů?

Naše aplikace používá sadu předloh pro komunikaci s Vámi, vašimi dlužníky i svými operátory. Díky tomu je adresát našich zpráv, e-mailů, sms zpráv, dopisů a smluv vždy korektně osloven, je zohledněno i to, zda je adresát muž, či žena atd... Tato skutečnost je důležitá, protože dělá korespondenci čitelnější a korektnější vůči všem zúčastněným osobám.

Na konci formuláře je nutné si pečlivě přečíst naše "obchodní podmínky". Nezapomeňte prosím zaškrtnout, že s podmínkami souhlasíte.

Přihlašovací údaje
Poskytnutá e-mailová adresa bude použita pro přihlášení do aplikace i pro zasílání notifikací o probíhajících akcích.
Kontaktní údaje
Pohlaví*
Vámi zadané informace nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím osobám.
Fakturační údaje
DPH*
Za tento subjekt vystavujete faktury, na jejichš základě vznikají pohledávky spravované Reminders.cz
Bankovní spojení
Bankovní údaje klienta slouží pro rychlý přístup dlužníka k informacím potřebným k neprodlenému uhrazení pohledávky.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Reminders s.r.o.

 

1) Obecné podmínky

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Reminders s.r.o. (dále jen "společnost") jakožto provozovatele stránek www.reminders.cz a stávajících, či potenciálních zákazníků - návštěvníků těchto stránek. Portál www.reminders.cz je veřejně přístupnou aplikací v elektronické podobě a jedná se o služby profesionálního upomínkového servisu.

2) Zásady správy osobních údajů

Všechny informace uložené o našich klientech i jejich dlužnících považuje společnost Reminders s.r.o. za obchodní tajemství a čestně prohlašuje, že s nimi bude nakládat podle platných zákonů a norem ČR a bude předcházet jakémukoli střetu zájmů i korupci. Společnost Reminders s.r.o. se zavazuje nakládat s Vašimi osobními a obchodními daty tak, aby předešla jejich úniku nebo poskytnutí třetím osobám ať za úplatu nebo v důsledku úniku informací. Vyjímku tvoří pouze seznam "Černá listina", kde budou zveřejněny pohledávky našich klientů za účelem jejich nabídky k prodeji (postoupení). Identita věřitele nabízejícího pohledávku k prodeji však zůstává skryta a případný zájemce o koupi má možnost pouze předat prostřednictvím společnosti svojí e-mailovou adresu. Pak už záleží čistě na volbě věřitele, zda osloví zájemce a zda uzavřou obchod. Jednotlivé pohledávky a jejich veškeré atributy jsou zveřejněny pouze na písemný příkaz věřitele a společnost Reminders s.r.o. se od uvedených údajů zcela distancuje a neručí za pravdivost těchto informací. Za jejich správnost, oprávněnost, úplnost a pravdivost odpovídá a nese plnou zodpovědnost v plné míře věřitel, který příslušnou pohledávku zadal do systému společnosti a vydal výslovný příkaz ke zveřejnění pohledávky za účelem nabídky k prodeji pohledávky.

Společnost Reminders s.r.o. poskytne registrovaným uživatelům i jejich dlužníkům na vyžádání podrobný výstup všech informací uložených na našich serverech týkající se jich samých, nebo subjektu, který zastupují. O tyto výstupy je možné zažádat prostřednictvím emailu podpora@reminders.cz